SERASA COMMERCIAL ZONE - NELLIKUPPAMSERASA LANDMARK - ASTHINAPURAMAMAR GARDEN - PANDURSERASA GLORY - THAZHAMBURDUAL PRIDE CITY - THANDALAMDEV DHARSHAN - THAZHAMBURSINGHVI AVENUE - PUDUPAKKAMADP DREAM CITY - KATTURSINGHVI EMERALD - THIRUKAZHUKUNDRAM LAKSHMI AVENUE - KALVOYSRI KUMARAGAM AVENUE - VEMBEDU JAYA GARDEN - SANTHANAMPATTUGRAND CENTRAL MANICKAM NAGAR - ILLALURA.D.VISWANATH AVENUE - KANNAGAPATTUK.P.S NAGAR PHASE – I - RAYALPATTULALITHA SUNDARAM AVENUE - THAIYUR